NO UCH NV-10 Bissibingens Delight BiAm. Fra vårt 4. kull. Dette kullet er etter BiCa.