NO UCH Bissibingens Bare BiCa, fra vårt 2.kull etter Bissi. BiCa har ett kull etter seg.