To døgn -nye i verden- også så skjønne. Her er en av våre to gutter, en virkelig Bissibingens Prins, synes vi !! Men stamtavlenavnet skal begynne på E