N uch NV-10 Bissibingens Delight, Comma og N S uch NV-10 Bissibingens Carl Anton har opptelling av rosetter sammen med en meget fornøyd oppdretter :-)