Flinke Comma-jenta vår !! som går og går..... Hun gjør alt det matmor/eier Tonje vil !!