Fra Pumi-treffet i Trondheim -09

Her er Berit i gang med Pia som hun har fårr låne av Jacky.
Berit motiverer og kontakten er fin i starten, men så blir Pia veldig distrahert av
"stammens hyl"
og da kan pølse bare være pølse, synes Pia.

Personlig synes jeg at fører her burde fått et poeng for
god innsats !!