Her er det vår Carl Anton som er modell for pels-stell og greing !! Mens Ann villig forklarer !!