Så var`n Duke og matmor Unni ferdig med løypa, og klare til nye utfordringer !