og dommer Espen Engh er like grundig når han "går over" Deki....