.....og til å gjøre artige trix, sammen med din din eier Finn Roger !!