Se for en holdning den gutten har !! Vi synes at han blir mer og mer lik sin "onkel" Carl !!!!