Cech og marmor Pia trener også !!
Se for en flott liten kar han er blitt !!