Pumi-jenta vår, Bissi hjelper så gjerne til med julebaksten....ogaå