Bissibingens Desire BiAm, (oversatt fra engelsk blir det : en som er sterkt ønsket) Hun har ikke debutert i utstillingsringen ennå..(men sau gjeter hun allerede) , når hun debuterer.....tror jeg hun går forbi alle sine fem søsken !! Hun heter Deki til daglig og er mitt hjerte-barn !! og prikk lik sin mormor, min Bissi !! både i skinn og sinn :-)) Yess, Deki skal på sitt første valpe-show 31.jan og 1.febr.-09 på Hellerudsletta, Exporama !! Jett om vi er spente....