Etter leken er det skjønt å ha et lunt å godt "udyr" å hvile på !!!!