De små har fått flere utfordringer å prøve seg på ute i valpe-gården. Mamma BiCa og mormor Bissi følger nøye med !!!